Ceny uvedené v našem ceníku jsou pouze orientační, ke každému přistupujeme individuálně, pro kalkulaci ceny nás neváhejte zkontaktovat.

Ceník účetních služeb - ceny jsou uvedeny bez DPH

  • Minimální měsíční paušál za vedení účetnictví - 3 hodiny konzultace zdarma           1 000,- / měsíčně
  • Ekonomické a účetní poradenství - konzultace s účetní                                  450,- / hod.
  • Vzdálený dohled na vedením účetnictví                                                           350,- / hod.
  • Komunikace se státní správou                                                                           400,- / hod.
  • Práce u klienta (např. fakturace a jiná účetní výpomoc)                                                 400,- / hod.
  • Cestovné                                                                                                                10,- / km
  • Zaslání listin do obchodního rejstříku                                                                 250,-
  • Zpětná rekonstrukce účetnictví - dle množství dokladů 
  • Registrace k DPH - dobrovolná                                                                        2 500,-
  • Registrace k DPH - po dosažení zákonného obratu                                           500,-
  • Daňové poradenství - ve spolupráci s daňovým poradcem                            1 000,- / hod.

Mzdy a personalistika

 • Personální administrativa (přihlášení nebo odhlášení ČSSZ, ZP)                                              250,-
 • Mzdová agenda (1 zaměstnanec /měsíc  DPP )                                                               100,-
 • Mzdová agenda (1 zaměstnanec /měsíc HPP, DPČ, včetně podání přehledů na ZP, ČSSZ)                          200,-
 • Exekuce zaměstnanec (každá exekuce - výpočet, součinnost s exekutorem)                           100,-
 • Vedení a zpracování agendy spojené s exekučními příkazy                                400,-
 • Zpracování ročních přehledů ČSSZ                                                                       300,-
 • Zpracování ročních přehledů ZP                                                                            300,-
 • Roční vyúčtování za zaměstnance                                                                          250,-
 • Vytvoření pracovní smlouvy                                                                                    500,-
 • Zpracování podkladů k úvěru zaměstnance                                                          500,-
 • Zpracování podkladů k úvěru podnikatele                                                             0,5% z výše úvěru
 • Zpracování Cash Flow                                                                                              500,-
 • Vyúčtování daně ze závislé činnosti                                                                        650,-
 • Vyúčtování daně srážkové                                                                                       500,-
 • Zpracování podkladů k auditu                                                                             13 000,-
 • Zpracování podkladů k podání DPFO                                                                  2 000,-
 • Zpracování podkladů k podání DPPO včetně roční závěrky                               5 000,-
 • Zpracování jiné daně                                                                                               1 800,-
 • Silniční daň - do 3 vozů                                                                                             500,-
 • Silniční daň - 4 až 6 vozů                                                                                           700,-
 • Silniční daň - 7 až 10 vozů                                                                                        1 000,-

Administrativní poplatky

 • Skladné - při nevyzvednutí dokladů ve stanovené lhůtě                                        50,- / den
 • Poplatek za pozdní dodání dokladů                                                                         1500,-
 • Ostatní administrativní práce - skenování, kopírování atd.                                       150,-